آموزشهای نصب و راه اندازی نرم افزار ورانگر

آموزشهای نصب و راه اندازی نرم افزار ورانگر


جهت به کارگیری کنسول جامع ورانگر ، استقرار سیستم و تنظیمات اولیه ی آن باید به شکل دقیق و اصولی صورت گیرد. آموزشهای این بخش ، شما را جهت راه اندازی و آگاهی از پیش نیازهای اولیه جهت نصب یاری نموده و مشکلات احتمالی شما را هنگام راه اندازی سیستم برطرف خواهد ساخت.

 


کانورت اطلاعات

کانورت اطلاعاتاستقرار صحیح نرم افزار و  وارد کردن صحیح کالاها ، مشتریان و ... از مهمترین عملیات موثر در راه اندازی سیستم و شروع به کار می باشد.